آبخوری مبین 5

آبخوری مبین 5
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

آبلیمو خوری

یکی از بهترین ظروف آبلیمو خوری ظرف آبلیمو خوری اطلس می باشد
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :200 گرم

ادویه پاش اطلس

ادویه پاش اطلس
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :48عددی

بانکه 10 کیلویی ملاقه دار

بانکه 10 کیلویی ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه 7کیلوگرم گرد ملاقه دار

بانکه 7کیلوگرم گرد ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته :22عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:شفاف

بانکه آناناسی

بانکه آناناسی
 • جنس :
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه تندیس سایز 1

بانکه تندیس سایز 1
 • نوع بسته بندی : شیرینگ - کارتن
 • تعداد در هر کارتن : 12 عددی
 • اندازه :
 • رنگ بندی : الوان

بانکه تندیس سایز 2

بانکه تندیس سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

بانکه تندیس سایز 3

بانکه تندیس سایز 3
 • نوع بسته بندی : شیرینگ - کارتن
 • تعداد در هر کارتن : 12 عددی
 • اندازه :
 • رنگ بندی : الوان

بانکه رمضان

بانکه رمضان
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه سیلور ساز 3

بانکه سیلور 1
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه سیلور سایز 4

بانکه سیلور 2
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :