ظرف 600 گرم 4 عددی

ظرف 600 گرم 4 عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم سه عددی

ظرف 600 گرم سه عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار

ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 750 گرم

ظرف 750 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 8 کیلویی کفی دار

ظرف 8 کیلویی کفی دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف آبمیوه گیری

ظرف آبمیوه گیری
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف سه تیکه آرتیمیس

ظرف سه تیکه آرتیمیس
 • نوع بسته بندی : شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن : 24عددی
 • اندازه :
 • رنگ بندی: پاستیلی

ظرف سه تیکه آناناسی

ظرف سه تیکه آناناسی
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف سه تیکه پارمیس

ظرف سه تیکه پارمیس
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف سیلور اسپرت 1

ظرف سیلور اسپرت 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلور اسپرت 3

ظرف سیلور اسپرت 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :20عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ سیلور

ظرف سیلوراسپرت 2

ظرف سیلوراسپرت 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای