آبخوری مبین 1

آبخوری مبین 1
 • جنس :
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

آبخوری 2 لیتری 4 گوش

آبخوری دو لیتری 4 گوش
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه : 124 mm120  *mm

آبخوری طرح اپل

آبخوری طرح اطلس
 • جنس :
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :200 گرم

آبلیمو خوری

یکی از بهترین ظروف آبلیمو خوری ظرف آبلیمو خوری اطلس می باشد
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :200 گرم