ظرف 8 کیلویی کفی دار

ظرف 8 کیلویی کفی دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار

ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

6 کیلویی کفی دار

6 کیلویی کفی دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

سه کیلویی کندویی

سه کیلویی کندویی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف سه تیکه پارمیس

ظرف سه تیکه پارمیس
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

بانکه 10 کیلویی ملاقه دار

بانکه 10 کیلویی ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

پارچ آب کاج

پارچ آب کاج
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان-شفاف

پارچ آب آناناسی

پارچ آب آناناسی
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان-شفاف

آبخوری مبین 3

آبخوری مبین 3
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

پارچ آب اطلس

پارچ آب اطلس
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان-شفاف

پنج کیلویی کندویی ملاقه دار

5 کیلویی کندویی ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه آناناسی

بانکه آناناسی
 • جنس :
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :