ظرف سیلوراسپرت 2

ظرف سیلوراسپرت 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلور اسپرت 3

ظرف سیلور اسپرت 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :20عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ سیلور

سه تیکه شطرنجی 1

سه تیکه شطرنجی 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف گلدسان سایز 4

ظرف گلدسان سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ طلایی

قمقمه اسپرت سایز 2

قمقمه اسپرت سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

ظرف عروسکی سایز 5

ظرف عروسکی سایز 5
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته:30عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

قمقمه اسپرت سایز 3

قمقمه اسپرت سایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

قلک مقوایی

قلک مقوایی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

شکر پاش اطلس

شکر پاش اطلس
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

بانکه سیلور سایز5

بانکه سیلور
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف سه تیکه آناناسی

ظرف سه تیکه آناناسی
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

5تیکه سناتور

5تیکه سناتور
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :