ظرف عروسکی سایز 3

ظرف عروسکی سایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف عروسکی سایز 4

ظرف عروسکی سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :18عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف عروسکی سایز 5

ظرف عروسکی سایز 5
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته:30عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف کلاسیک سایز 1

ظرف کلاسیک سایز 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف کلاسیک سایز 2

ظرف کلاسیک سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف کلاسیک سایز3

ظرف کلاسیک سایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

ظرف گلدار نیلوفر سایز 5

ظرف گلدار  نیلوفرسایز 5
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :18عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ صورتی

ظرف گلدار نیلوفرسایز 1

ظرف گلدار نیلوفرسایز 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ صورتی

ظرف گلدار نیلوفرسایز 2

ظرف گلدار نیلوفرسایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی: تک رنگ صورتی

ظرف گلدار نیلوفرسایز 3

ظرف گلدار نیلوفرسایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ صورتی

ظرف گلدار نیلوفرسایز 4

ظرف گلدار نیلوفرسایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ صورتی

ظرف گلدسان سایز 4

ظرف گلدسان سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ طلایی