ظرف گلدار نیلوفرسایز 3

ظرف گلدار نیلوفرسایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ صورتی

ظرف سیلور اسپرت 1

ظرف سیلور اسپرت 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلوراسپرت 2

ظرف سیلوراسپرت 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلور اسپرت 3

ظرف سیلور اسپرت 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :20عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ سیلور

ظرف گلدسان سایز 4

ظرف گلدسان سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ طلایی

ظرف عروسکی سایز 5

ظرف عروسکی سایز 5
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته:30عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

بانکه سیلور سایز5

بانکه سیلور
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه ماکارونی

بانکه ماکارونی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم 4 عددی

ظرف 600 گرم 4 عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه طلایی سایز4

بانکه طلایی 4
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه طلایی سایز 3

بانکه طلایی 3
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه سیلور سایز 4

بانکه سیلور 2
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :