ظرف 750 گرم

ظرف 750 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف آبمیوه گیری

ظرف آبمیوه گیری
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف سه تیکه آرتیمیس

ظرف سه تیکه آرتیمیس
 • نوع بسته بندی : شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن : 24عددی
 • اندازه :
 • رنگ بندی: پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 1

ظرف شطرنجی سایز1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 3

ظرف شطرنجی سایز 3
 • نوع بسته بندی شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 4

ظرف شطرنجی سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 5

ظرف شطرنجی سایز 5
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف کلاسیک سایز 1

ظرف کلاسیک سایز 1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف کلاسیک سایز 2

ظرف کلاسیک سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

قلک مقوایی

قلک مقوایی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

کلمن آب اطلس

کلمن آب اطلس
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هربسته :22عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان

کلمن آب همزن دار

کلمن آب همزن دار
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته:22عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:الوان